Get Adobe Flash player

Wat is ademwerk?

Ademen is niet toevallig één van de pijlers waarop actief emotioneel lichaamswerk gebaseerd is.

“Door te ademen, leven we” , dat weten we allemaal.

Wat we echter vaak vergeten is dat de kwaliteit van onze ademhaling de kwaliteit van ons leven beïnvloedt : door vol te ademen, kunnen we voller leven.

In ademwerk gaan we de weg terug naar een volle, natuurlijke ademhaling ( en dus ook naar een volle en natuurlijke wijze van in het leven staan ).

Stap per stap worden we ons bewust van ons huidig ademhalingspatroon, van de spanningen en blokkades die het creëerden en het in stand houden, en kijken we wat dit over ons en onze manier van zijn vertelt.

Ondersteund door de technieken uit het actief emotioneel lichaamswerk worden tools aangereikt om hier verandering in te laten ontstaan en om emoties die hierbij vrijkomen de nodige ruimte tot verwerking te geven.

Het verbonden ademen is hierbij een specifieke manier van ademen die je op snelle en eenvoudige wijze helpt terug contact te maken met alles wat er in je leeft ( bewust en onbewust ) en met je oorspronkelijke levensenergie.

Individuele werk

In individuele sessies verbonden ademen wordt de van nature krachtig transformerende werking van het verbonden ademen gebruikt als ondersteuning van je persoonlijke groeiproces. Een sessie omvat een voorgesprek waarin er afgestemd wordt op wat voor jou op dat moment belangrijk is, de ademsessie zelf en een nagesprek waarin er ruimte is voor integratie van de tijdens het ademen doorvoelde stukken.

Een ademsessie duurt 1,5 uur. De sessies zijn steeds op afspraak en gaan door in De Haan of Oostende.